piątek, 26 września 2008

Soft i hard kill

Obronę okrętu można podzielić ze względu na rodzaj użytych środków zaradczych na obronę aktywną (tzw. Hard Kill) oraz bierną (tzw. Soft Kill). W pierwszym przypadku wspomianymi środkami są zainstalowane na pokładzie systemy bliskiej obrony […].
Bierna ochrona okrętu realizowana jest przez […] system walki elektronicznej […].

Marcin Chała, Dariusz Czajkowski „Hiszpański »Książę«”, Morze, Statki i Okręty 7-8/2008

Ech, że też słowo kill budzi tak liczne próby znalezienia powabnego przymiotnika...

Brak komentarzy: